Program MDM
Specjalna oferta kredytowa Poznańskiego Banku Spółdzielczego- wyłącznie dla nabywców mieszkań na Osiedlu Morena w Środzie Wlkp.
 
 1. Brak prowizji wstępnej,
 2. Prowizja przygotowawcza: 0,0%,
 3. Brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 4. oprocentowanie kredytu: 
  1. dla kredytów spłacanych w ratach malejących - WIBOR 3M + marża 1,9 p.p. w zależności od stopnia ryzyka, udziału środków własnych (wariant I lub II) i poziomu zdolności kredytowej:
   (gdzie WIBOR 3M liczona jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek)
  2. dla kredytów spłacanych w ratach równych (annuitetowych) - WIBOR 12M + marża 1,9 p.p. w zależności od stopnia ryzyka, udziału środków własnych (wariant I lub II)  i poziomu zdolności kredytowej:
   (gdzie WIBOR 12M liczony jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek) 
 
Wkład własny
marża
Wariant I
15% gotówka + 5% jako ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
1,9%
Wariant II
20%
1,9%
 
 
W przypadku wariantu I i II + założenie w PBS rachunku ROR wraz z wpływami wynagrodzenia (od Kredytobiorcy ) oraz ubezpieczenia mieszkania w Concordia Polska TUW  możliwość obniżenia marży do 1,7.